Huisregels online informatieavond

Om de online informatieavond goed te laten verlopen hebben wij een aantal regels opgesteld. Het is belangrijk om de regels van tevoren door te lezen.

Regels

 • Jouw gekozen naam is tijdens de bijeenkomst zichtbaar voor anderen.
 • Je kunt jouw camera uitzetten indien dit gewenst is in verband met privacy.
 • Het is tijdens de bijeenkomst niet toegestaan om film of audio opnames te maken. Dit in verband met de privacy van de andere deelnemers en sprekers.
 • Jouw e-mailadres en telefoonnummer worden alleen gebruikt voor onze administratie en komt dus niet terecht bij andere deelnemers.
 • Jouw microfoon is tijdens de bijeenkomst uitgeschakeld, dit zodat de sprekers voor iedereen duidelijk te horen zijn.
 • Vragen tijdens de bijeenkomst?
  • Stel de vraag via de chatfunctie in Teams.
  • Of steek een handje op in Teams. Op het moment dat het kan, geven wij dan aan dat je de microfoon kan aanzetten en je vraag kan stellen.
 • Heb je een vraag die je liever niet in groepsverband wilt stellen maar toch beantwoordt wilt hebben, dan kun je de vraag e-mailen naar goedbevallen@maasstadziekenhuis.nl.

Privacyverklaring

Het Maasstad Ziekenhuis respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit houd in dat na deelname aan de bijeenkomst jouw persoonsgegevens verwijderd worden.
 • Jou vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Meer informatie omtrent privacy

Akkoord bij deelname

Indien je deelneemt aan de bijeenkomst ga je akkoord met de huis- en privacyregels en verwelkomen wij jou graag tijdens de bijeenkomst.