Keizersnede Rotterdam

Geboortehuis Maas Rotterdam ook bij een keizersnede

Op deze pagina vind je alle informatie over bevallen in het ziekenhuis via een keizersnede in Geboortehuis Maas in Rotterdam. Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter wereld komt. In Geboortehuis Maas wordt een geplande keizersnede via een ‘baby-vriendelijke’ keizersnede uitgevoerd.

Hoe lang duurt een keizersnede?

De operatie duurt ongeveer 45 minuten. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin van de operatie geboren. Daarna maakt de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen dicht, waarna je naar de uitslaapkamer gebracht wordt en daar verblijft zolang als dat nodig is.

Wanneer keizersnede?

De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als een bevalling via de vagina (schede) niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt voor jou, je kind of voor jullie beide. Omdat bij een keizersnede complicaties kunnen optreden wordt de operatie alleen uitgevoerd als er een goede reden voor is.

Redenen voor een geplande keizersnede

Soms is al vóór de zwangerschap duidelijk dat een keizersnede noodzakelijk zal zijn, bijvoorbeeld als de vrouw een operatie gehad heeft in verband met een ernstige verzakking. In andere gevallen blijkt tijdens de zwangerschap dat een keizersnede nodig is, bijvoorbeeld als de placenta (moederkoek) voor de baarmoedermond ligt, als een vleesboom de indaling van het kind verhindert, of als er complicaties zijn zoals een placenta die onvoldoende functioneert. In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede.

Baby-vriendelijke keizersnede (gentle sectio) in Geboortehuis Maas

In Geboortehuis Maas (Rotterdam) is het mogelijk om via een zogenaamde extra ‘baby-vriendelijke keizersnede’ (gentle sectio) te bevallen. Er is hierbij veel aandacht voor moeder-kind contact. De moeder ziet haar baby geboren worden en krijgt het kind, na een korte check door de kinderarts, direct bij zich en daar blijft het ook. Deze baby-vriendelijke keizersnede en kraamzorg na keizersnede bij Geboortehuis Maas in Rotterdam kent veel voordelen: de hechting tussen moeder en kind verloopt beter, de borstvoeding komt sneller op gang, baby’s zijn rustiger en reageren daardoor ook lichamelijk beter.

Na de geboorte wordt de baby (als de conditie van de baby goed is) bloot op de borst van de moeder gelegd. Direct huid op huid contact tussen moeder en baby is belangrijk voor de vroege hechting tussen moeder en kind. Bij een ‘spoedkeizersnede’ is de operatie hetzelfde, maar is het huid-op-huidcontact tussen moeder en baby niet direct of langdurig mogelijk. De veiligheid van moeder en baby staat altijd voorop en vervolgens wordt bepaald wat mogelijk is. Met de ‘baby-vriendelijke keizersnede’ wordt zoveel mogelijk een natuurlijke bevalling benaderd. In de praktijk blijkt direct huid-op-huidcontact ook een positieve invloed te hebben op het welslagen van de borstvoeding.

Fotoreportage baby vriendelijke keizersnede in Geboortehuis Maas

baby-vriendelijke-keizersnede-fotoreportage

Meer weten over een keizersnede in Geboortehuis Maas?

Bekijk ook eens de volgende pagina’s: