Geboorteaangifte in Geboortehuis Maas

In het Maasstad Ziekenhuis is het mogelijk om aangifte te doen van de geboorte van je kind. Dit kun je doen als je kind is geboren of verblijft in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam of als je kind is geboren in de gemeente Rotterdam en moeder en/of kind verblijven momenteel in het GeboorteHotel Maasstad. Ook ouders waarvan het kind geboren is in Rotterdam en het kind verblijft op de kinderafdeling of de afdeling neonatologie van het Maasstad Ziekenhuis kunnen hier gebruik van maken. De moeder hoeft dan niet opgenomen te zijn in het Maasstad of in het GeboorteHotel Maasstad. Het voordeel van Geboorteaangifte in het Maasstad Ziekenhuis is dat je niet meer naar één van de stadswinkels van de gemeente Rotterdam hoeft.

Hoe kun je aangifte doen?
De maatregelen rondom het coronavirus zorgen ervoor dat de gemeente Rotterdam het contactmoment bij de geboorteaangifte in de ziekenhuizen zo kort mogelijk wil maken. Als proef gaan ze proberen de geboorteakte van tevoren op te maken en deze ter goedkeuring voor te leggen in het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek stellen zij ook uw identiteit vast.

Om de geboorteakte op te maken moet u het formulier Verzoek opmaken geboorteakte van een kind geboren in het Maasstad Ziekenhuisinvullen en samen met de gevraagde bijlagen naar geboorteaangifte@rotterdam.nl sturen. Na de geboorte stuurt u de aanmelding direct naar de gemeente en op de eerste werkdag- na ontvangst van de aanmelding – ontvangt u een datum waarop zij u komen bezoeken in het ziekenhuis.

Uiteraard kunt u ook nog gewoon aangifte doen bij een van onze stadswinkels, hiervoor moet u wel van tevoren een afspraak maken via 14010 of de website.

Aangifte binnen 3 dagen na geboorte
Binnen drie dagen na de geboorte van je kind ben je verplicht aangifte te doen in de gemeente waar je kind is geboren. Is dit niet mogelijk door een weekend of feestdag, dan moet je dit op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag doen.

Waarom zijn er soms twee dagen en soms drie dagen om aangifte te doen?
Dat komt omdat wanneer er één of meer feestdagen of weekenddagen in de termijn van drie dagen vallen, de termijn wordt verlengd totdat er tenminste twee dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Voorbeeld 1: een baby wordt geboren op vrijdag. Er zijn drie dagen om aangifte te doen. Dag 1: zaterdag; Dag 2: zondag; Dag 3: maandag. De termijn wordt verlengd totdat er tenminste twee dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag of zondag zijn. Dat betekent dat de termijn wordt verlengd tot en met dinsdag. Er kan dus op maandag en dinsdag aangifte worden gedaan.

Voorbeeld 2: een baby wordt geboren op vrijdag 21 december. Zaterdag 22 en zondag 23 december kan geen aangifte worden gedaan. De eerste aangiftedag is op maandag 24 december. Op dinsdag 25 en woensdag 26 december kan geen aangifte worden gedaan. De tweede aangiftedag is op donderdag 27 december. Aangifte kan dus worden gedaan op maandag 24 en donderdag 27 december. De termijn is verlengd totdat er twee dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.

Wat moet je meenemen naar de afspraak?
Je kunt aangifte van de geboorte en naamkeuze (geen erkenning en/of aangifte van overlijden) van je kind in het Maasstad Ziekenhuis doen. Je moet je hiervoor kunnen identificeren. Identificeren doe je met een identiteitsbewijs zoals een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument zowel van degene die aangifte doet, als van de moeder. Daarnaast kan ook een verblijfsvergunning of W-document overgelegd worden.  Als je getrouwd bent, kun je eventueel ook je trouwboekje meebrengen. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan je kind dan in het trouwboekje bijschrijven. Als je het kind als ongeboren vrucht hebt erkend, dan moet je een afschrift van de erkenningsakte meenemen. Neem ook het bewijs mee dat je na de bevalling (met de tijd van geboorte) hebt gekregen.

Algemene informatie
Over de geboorteaangifte vind je meer informatie op: www.rotterdam.nl/geboorteaangifte of je kunt bellen naar 14010 (lokaal tarief).