Geboorteaangifte in Geboortehuis Maas

In het Maasstad Ziekenhuis is het mogelijk om aangifte te doen van de geboorte van je kind. Dit kunt je doen als je kind is geboren of verblijft in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam of als je kind is geboren in de gemeente Rotterdam en moeder en/of kind verblijven momenteel in het GeboorteHotel Maasstad. Ook ouders waarvan het kind geboren is in Rotterdam en het kind verblijft op de kinderafdeling of de afdeling neonatologie van het Maasstad Ziekenhuis kunnen hier gebruik van maken. De moeder hoeft dan niet opgenomen te zijn in het Maasstad of in het GeboorteHotel Maasstad. Het voordeel van Geboorteaangifte in het Maasstad Ziekenhuis is dat je niet meer naar één van de stadswinkels van de gemeente Rotterdam hoeft.

Openingstijden en locatie
Aangifte doen van een geboorte in het Maasstad Ziekenhuis kan op afspraak iedere maandag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Je maakt een afspraak via de kraamverzorgende van het GeboorteHotel Maasstad of via de verpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis. Je kunt ook bellen naar (010) 291 33 44 of langs lopen bij de secretaresse van de afdeling Verloskunde om een afspraak te maken (vierde etage, bouwdeel D/E van het Maasstad Ziekenhuis, aanwezig maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 15.30 uur, met uitzondering van feestdagen).

Geboorteaangifte kun je doen na het maken van een afspraak, op de vierde etage, bouwdeel H, kamernummer 101 in het Maasstad Ziekenhuis.

Aangifte binnen 3 dagen na geboorte
Binnen drie dagen na de geboorte van je kind ben je verplicht aangifte te doen in de gemeente waar je kind is geboren. Is dit niet mogelijk door een weekend of feestdag, dan moet je dit op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag doen.

In onderstaand schema staat vermeld, wanneer aangifte gedaan kan worden.

Dag van geboorte Dag van aangifte
Maandag Dinsdag, woensdag, donderdag
Dinsdag Woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag
Donderdag Vrijdag, maandag
Vrijdag Maandag, dinsdag
Zaterdag Maandag, dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag, woensdag

Waarom zijn er soms twee dagen en soms drie dagen om aangifte te doen?
Dat komt omdat wanneer er één of meer feestdagen of weekenddagen in de termijn van drie dagen vallen, de termijn wordt verlengd totdat er tenminste twee dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Voorbeeld 1: een baby wordt geboren op vrijdag. Er zijn drie dagen om aangifte te doen. Dag 1: zaterdag; Dag 2: zondag; Dag 3: maandag. De termijn wordt verlengd totdat er tenminste twee dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag of zondag zijn. Dat betekent dat de termijn wordt verlengd tot en met dinsdag. Er kan dus op maandag en dinsdag aangifte worden gedaan.

Voorbeeld 2: een baby wordt geboren op vrijdag 21 december. Zaterdag 22 en zondag 23 december kan geen aangifte worden gedaan. De eerste aangiftedag is op maandag 24 december. Op dinsdag 25 en woensdag 26 december kan geen aangifte worden gedaan. De tweede aangiftedag is op donderdag 27 december. Aangifte kan dus worden gedaan op maandag 24 en donderdag 27 december. De termijn is verlengd totdat er twee dagen in de termijn voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.

Wat moet je meenemen?
Je kunt aangifte van de geboorte en naamkeuze (geen erkenning en/of aangifte van overlijden) van je kind in het Maasstad Ziekenhuis doen. Je moet je hiervoor kunnen identificeren. Identificeren doe je met een identiteitsbewijs zoals een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument zowel van degene die aangifte doet, als van de moeder. Daarnaast kan ook een verblijfsvergunning of W-document overgelegd worden.  Als je getrouwd bent, kun je eventueel ook je trouwboekje meebrengen. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan je kind dan in het trouwboekje bijschrijven. Als je het kind als ongeboren vrucht hebt erkend, dan moet je een afschrift van de erkenningsakte meenemen. Neem ook het bewijs mee dat je na de bevalling (met de tijd van geboorte) hebt gekregen.

Algemene informatie
Over de geboorteaangifte vind je meer informatie op: www.rotterdam.nl/geboorteaangifte of je kunt bellen naar 14010 (lokaal tarief).