Verpleegafdeling Neonatologie

De afdeling Neonatologie is onderdeel van de Ouder en kind eenheid en heeft 4 gezinssuites, waarvan 3 meerlingkamers. In de gezinssuites worden pasgeboren baby’s opgenomen die extra zorg nodig hebben. Zij krijgen bijvoorbeeld ondersteuning en/of bewaking van de hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed. ,

De gezinssuites zijn voor het hele gezin waardoor ook de kraamvrouw verpleegd kan worden en er mogelijkheid is voor beide ouders om dag en nacht bij hun kind te verblijven.

Er zijn 2 isolatiekamers en er is een familiekamer. In de familiekamer kunt u koffie of thee drinken, bezoek ontvangen en contact leggen met andere ouders. Hier worden ook activiteiten georganiseerd, zoals het Babycafé met verschillende thema’s zoals uitleg over draagdoeken en het delen van ervaringen met ervaringsdeskundigen.

Het Maasstad Ziekenhuis neemt deel aan het Neonataal Centrum Rotterdam. Dit is een samenwerking tussen het Erasmus MC, Sint Franciscus Gasthuis & Maasstad Ziekenhuis om optimale zorg aan te vroeg geboren kinderen in de regio Rotterdam te bieden

Bekijk ook: