Verpleegafdeling Verloskunde

Mocht je na de bevalling nog medische of verpleegkundige zorg nodig hebben, dan gebeurt dit op de verpleegafdeling Verloskunde. De afdeling hanteert het ‘rooming-in-principe’. Dit houdt in dat je baby gedurende 24 uur per dag in een wieg ligt, die naast je bed staat. De baby draagt eigen kleding. Zodra je dit zelf wilt en kunt, word je (zo nodig) geleerd je baby te baden en te verzorgen. Er zijn op de afdeling vaste voedingstijden voor het geven van kunstvoeding, maar die kunnen aan jouw wens of aan het ritme van je baby worden aangepast. Borstvoeding gebeurt op verzoek van de baby (‘on demand’). De afdelingsarts komt elke dag bij je langs en bespreekt jouw medische situatie.

Je partner is welkom vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 21.00 uur. Het rustuur is van 12.00 uur tot 14.00 uur. Familie en vrienden zijn welkom van 14.00 tot 19.30 uur. In verband met de rust op de afdeling, verzoeken wij je om met maximaal twee bezoekers tegelijk op de kamer te komen. In overleg met de verpleegkundige zijn, indien dit niet anders kan, uitzonderingen betreffende de bezoektijd mogelijk.

Bekijk ook: