Archief voor december 2016

Zorgpartners tekenen uniek kwaliteitscontract voor hoogwaardige geboortezorg in Rotterdam-Zuid

Op woensdagmiddag 21 december tekenden de zorgpartners van Verloskundig Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid (VSV Rotterdam-Zuid) een ‘meer jaren prestatie-inkoop contract’ met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Uniek contract voor continue verbetering
Nog nooit tekenden zoveel verschillende zorgpartners een dergelijk contract binnen één VSV. In het contract staan afspraken over uitkomsten van zorg (te leveren kwaliteit) en de ambities van het VSV. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over de klanttevredenheid, een gezamenlijke intakebespreking met alle ketenpartners, een integraal huisbezoek voor alle zwangeren en het bieden van doelmatige zorg (zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener).

Gezamenlijke kwaliteitsafspraken
Om hun klanten te verzekeren van hoogwaardige zorg, ondersteunt Zilveren Kruis zorgverleners die met hun keten aantoonbare kwaliteit van zorg leveren. Het VSV Rotterdam-Zuid doet mee aan de ‘pilot prestatie-inkoop geboortezorg’ van Zilveren Kruis. Centraal bij deze prestatie inkoop staat dat zorgverleners zelf de kwaliteit van hun zorg definiëren en daarover afspraken maken met Zilveren Kruis. Zij registreren en meten daarbij die zaken (indicatoren) die zij belangrijk vinden, met het doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met het prestatiecontract geeft de verzekeraar maximale ruimte aan het VSV om hun deskundigheid in te zetten.

Hoogwaardige en volledige geboortezorg
Het vierjarige contract is uniek in Nederland, waarmee het VSV Rotterdam-Zuid behoort tot de koplopers. Het VSV hoopt met het contract een basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van volledige geboortezorg in Rotterdam-Zuid.

Leonoor van Eerden, gynaecoloog in het Maasstad Ziekenhuis: “Door deelname aan deze pilot hebben we met elkaar kunnen nadenken over de gewenste inhoud van de geboortezorg, zonder afgeleid te worden door financiën. Met respect voor ieders inbreng en expertise ligt er een prachtig plan op tafel met concrete afspraken over hoge kwaliteit van zorg voor alle zwangeren in de regio Rotterdam Zuid. Van preconceptie tot en met kraamzorg”.

Lineke van den Berg, eerstelijns verloskundige: “De verloskundig zorgverleners op Rotterdam-Zuid slaan de handen ineen. In dit project wordt ieders expertise ingezet en gerespecteerd, waardoor we samen een ontwikkelingsslag maken. De zwangere staat in die samenwerking centraal en zodoende wordt de regionale kwaliteit van zorg verbeterd.”

Henriëtte van Wezel, bestuurder Kraamzorg de Eilanden:“Intensieve samenwerking ging vooraf aan dit moment. Tijd die we nodig hadden om elkaar nader te leren kennen. Nu kunnen we met elkaar echt aan de slag. Om de geboortezorg te realiseren voor het jonge gezin en hen hierbij gezamenlijk de beste start te geven!”

Meer over VSV Rotterdam-Zuid
VSV Rotterdam-Zuid bestaat uit 25 verloskundigenpraktijken, acht kraamzorgorganisaties, de maatschap gynaecologie Ikazia, de maatschap gynaecologie Maasstad, het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis. Aan de pilot doen de twee ziekenhuizen, twee gynaecologie maatschappen, vijftien verloskunde praktijken en acht kraamzorgorganisaties mee. Meer informatie vindt u op: www.vsvrotterdamzuid.nl.

Lees Meer