All berichten op Geboortehuis Maas

Happy Valentine

Voor alle ‘nieuw geboren’ ouders deelt Geboortehuis Maas vandaag hartvormige beschuitjes met muisjes uit.

#Special moment
#Happy Valentine

Lees Meer

Yasmin, de eerste baby van de maand in 2017

Wij zijn trots op ‘onze’ baby’s net als hun ouders en dat willen we graag laten zien. Daarom bieden we elke maand een podium aan ouders om over hun trots te vertellen. Deze maand de moeder van de tevreden Yasmin:

Lees Meer

Zorgpartners tekenen uniek kwaliteitscontract voor hoogwaardige geboortezorg in Rotterdam-Zuid

Op woensdagmiddag 21 december tekenden de zorgpartners van Verloskundig Samenwerkingsverband Rotterdam-Zuid (VSV Rotterdam-Zuid) een ‘meer jaren prestatie-inkoop contract’ met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Uniek contract voor continue verbetering
Nog nooit tekenden zoveel verschillende zorgpartners een dergelijk contract binnen één VSV. In het contract staan afspraken over uitkomsten van zorg (te leveren kwaliteit) en de ambities van het VSV. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over de klanttevredenheid, een gezamenlijke intakebespreking met alle ketenpartners, een integraal huisbezoek voor alle zwangeren en het bieden van doelmatige zorg (zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener).

Gezamenlijke kwaliteitsafspraken
Om hun klanten te verzekeren van hoogwaardige zorg, ondersteunt Zilveren Kruis zorgverleners die met hun keten aantoonbare kwaliteit van zorg leveren. Het VSV Rotterdam-Zuid doet mee aan de ‘pilot prestatie-inkoop geboortezorg’ van Zilveren Kruis. Centraal bij deze prestatie inkoop staat dat zorgverleners zelf de kwaliteit van hun zorg definiëren en daarover afspraken maken met Zilveren Kruis. Zij registreren en meten daarbij die zaken (indicatoren) die zij belangrijk vinden, met het doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met het prestatiecontract geeft de verzekeraar maximale ruimte aan het VSV om hun deskundigheid in te zetten.

Hoogwaardige en volledige geboortezorg
Het vierjarige contract is uniek in Nederland, waarmee het VSV Rotterdam-Zuid behoort tot de koplopers. Het VSV hoopt met het contract een basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van volledige geboortezorg in Rotterdam-Zuid.

Leonoor van Eerden, gynaecoloog in het Maasstad Ziekenhuis: “Door deelname aan deze pilot hebben we met elkaar kunnen nadenken over de gewenste inhoud van de geboortezorg, zonder afgeleid te worden door financiën. Met respect voor ieders inbreng en expertise ligt er een prachtig plan op tafel met concrete afspraken over hoge kwaliteit van zorg voor alle zwangeren in de regio Rotterdam Zuid. Van preconceptie tot en met kraamzorg”.

Lineke van den Berg, eerstelijns verloskundige: “De verloskundig zorgverleners op Rotterdam-Zuid slaan de handen ineen. In dit project wordt ieders expertise ingezet en gerespecteerd, waardoor we samen een ontwikkelingsslag maken. De zwangere staat in die samenwerking centraal en zodoende wordt de regionale kwaliteit van zorg verbeterd.”

Henriëtte van Wezel, bestuurder Kraamzorg de Eilanden:“Intensieve samenwerking ging vooraf aan dit moment. Tijd die we nodig hadden om elkaar nader te leren kennen. Nu kunnen we met elkaar echt aan de slag. Om de geboortezorg te realiseren voor het jonge gezin en hen hierbij gezamenlijk de beste start te geven!”

Meer over VSV Rotterdam-Zuid
VSV Rotterdam-Zuid bestaat uit 25 verloskundigenpraktijken, acht kraamzorgorganisaties, de maatschap gynaecologie Ikazia, de maatschap gynaecologie Maasstad, het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis. Aan de pilot doen de twee ziekenhuizen, twee gynaecologie maatschappen, vijftien verloskunde praktijken en acht kraamzorgorganisaties mee. Meer informatie vindt u op: www.vsvrotterdamzuid.nl.

Lees Meer

Gijs is Baby van de Maand november

Wij zijn trots op ‘onze’ baby’s net als hun ouders en dat willen we graag laten zien. Daarom bieden we elke maand een podium aan ouders om over hun trots te vertellen. Deze maand de moeder van Gijs:

“Gijs is op vrijdag 14 oktober 2016 geboren. Hij is ingeleid bij een zwangerschapsduur van 38 weken wegens diabetes. Vanaf het begin van de zwangerschap waren er complicaties en zijn we super begeleid door al het personeel in het Maasstad Ziekenhuis! Gijs kwam met een zeer slechte start ter wereld en werd daarom opgenomen op de afdeling Neonatologie. Wat was iedereen lief voor ons zeg! Zowel tijdens de bevalling als tijdens zijn opname op Neonatologie hebben we heel veel liefde en steun ontvangen.”

Jouw baby, de baby van de volgende maand?

Is jouw kind ook in Geboortehuis Maas geboren? Stuur de mooiste, leukste of liefste foto van je baby naar info@geboortehuismaas.nl en vermeld daarbij zijn of haar naam, geboortedatum en waarom deze baby dé ‘Baby van de Maand’ is. Uit alle ingezonden foto’s kiezen wij elke maand een ‘Baby van de Maand’. De ‘Baby van de Maand’ prijkt een maand lang op onze website samen met een korte tekst van de trotse ouders. Bovendien ontvangt de kersverse baby een cadeau.

Met het inzenden van een foto doe je afstand van publicatie- of auteursrechten v.w.b. publicatie door of namens Maasstad Ziekenhuis en Geboortehuis Maas in verschillende communicatiemiddelen, zoals de website, social media, persberichtgevingen etc aangaande Baby van de Maand. Alle ingezonden foto’s worden geplaatst op het Pinterest account van het Maasstad Ziekenhuis.

Lees Meer

Baby van de Maand – augustus

Wij zijn trots op ‘onze’ baby’s net als hun ouders en dat willen we graag laten zien. Daarom bieden we elke maand een podium aan ouders om over hun trots te vertellen. Deze maand de moeder van Alhena:

Lees Meer