Gasten delen hun ervaringen met zorgverleners Geboortehuis Maas

Maandagavond 20 juni waren oud gasten van Geboortehuis Maas en hun partners uitgenodigd voor een spiegelgesprek in het Maasstad Ziekenhuis. Deze avond werd, onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider van Zorgbelang Zuid-Holland, met de aanwezigen besproken hoe zij de zorg hebben ervaren, waarbij de zorgverleners aanwezig waren en meeluisterden. Daarbij ging het niet alleen over de medische zorg, maar ook over de ontvangst, het verblijf en het contact met artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van Geboortehuis Maas.

Naast vijf stellen die hun ervaringen deelden, waren een gynaecoloog, medisch manager, projectmanager Geboortehotel, zorgmanager, lid van de patiënten raad, teamleider, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en medewerkers van ondersteunde afdelingen aanwezig. De avond werd als zeer waardevol ervaren door zowel de toehoorders als de deelnemers aan het gesprek. Tijdens de avond werd meer inzicht verkregen in wat gasten van Geboortehuis Maas als zeer prettig ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn. Met de verkregen feedback kunnen zaken nog beter worden georganiseerd en geborgd. De eenvoudig in te voeren ideeën en suggesties worden direct geïmplementeerd. Andere zaken worden verder uitgedacht en meegenomen in de toekomst plannen.